جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص قیمت‌گذاری اقلامی که با نرخ ارز مرجع وارد می‌شوند شماره134268/ت47898هـتصویب‌نامه درخصوص قیمت‌گذاری اقلامی که با نرخ ارز مرجع وارد می‌شوند

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 26/6/1391 به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ با توجه به شرایط خاص حاکم بر بازار، اقلامی که ارز با نرخ مرجع و کمتر از نرخ بازار دریافت می‌کنند، مشمول قیمت‌گذاری خواهند بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران مکلفند اطلاعات گشایش اعتبار ارز مرجع و واردات قطعی این اقلام را در درگاه ارزی ثبت نمایند. گمرک ایران مکلف است قبل از ترخیص کالاهای مشمول دریافت ارز با نرخ مرجع، نسبت به معرفی واردکنندگان جهت هماهنگی درخصوص شبکه‌های توزیع و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اقدام نماید. قیمت محصولات مذکور در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری توسط سازمان مذکور تعیـین خواهد شد. گمرک مکلف است قیمت اظهارشده در گمرک برای ترخیص کالا را در اختیار سازمان مذکور قرار دهد تا در فرایند قیمت‌گذاری کالای نهایی از آن استفاده شود.
تبصره ـ آن دسـته از مواد اولیه که محصول نهایی آنها مشمول قیمت‌گذاری می‌باشد و مستقیماً از طرف تولید‌کننده وارد و مصـرف می‌شود، مشمول قیمت‌گذاری نخواهد بود.
2ـ اقلامی که با ارز مرجع وارد می‌شوند، در شبکه‌های رسمی مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت توزیع خواهد شد. این شبکه باید به گونه‌ای طراحی گردد که از مصرف کالاها و مواد اولیه مذکور توسط مصرف‌کننده نهایی یا تولیدکننده در چهارچوب قیمتهای تعیین شده اطمینان حاصل شود. عرضه کالاهای دریافت‌کننده ارز با نرخ مرجع خارج از شبکه تعریف شده ممنوع و مطابق قانون تعزیرات حکومتی با متخلفین برخورد خواهد شد. صادرات این گونه کالاها و یا محصولات ساخته شده از آنها با مجوز سازمان مذکور امکان‌پذیر است.


معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19687
تاریخ تصویب :
1391/6/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :