جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعهدات بیمه‌ای (9) قلم دارو، داروی ویال سفتریاکسون، هزینه لوازم مصرفی تزریق دفرکسامین و تعرفه خدمات اعمال جراحی سوختگی شماره159332/ت48137هـتصویب‌نامه در خصوص تعهدات بیمه‌ای (9) قلم دارو، داروی ویال سفتریاکسون، هزینه لوازم مصرفی تزریق دفرکسامین و تعرفه خدمات اعمال جراحی سوختگی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/7/1391 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد مواد (8) و (10) بیمه همگانی خدمات درمانی کشور" href="/tags/66142/قانون-بیمه-همگانی-خدمات-درمانی-کشور/" class="link">قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور ـ مصوب1373ـ و بند «هـ» ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:
1ـ (9) قلم داروی مورد استفاده در بخشهای بستری و سرپایی به شرح جدول پیوست شماره (1) که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، مشمول تعهدات بیمه‌ای سازمانهای بیمه‌گر قرار می‌گیرند.
2ـ داروی ویال سفتریاکسون تزریقی صرفاً در صورت استفاده در بیمارستان، مشمول تعهدات سازمانهای بیمه‌گر قرار می‌گیرد.
3ـ هزینـه لوازم مصرفی تزریق دفرکسامین در منـزل (40) واحـد (k داخلی) محاسبه می‌شود.
تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی اعمال جراحی سوختگی به شرح پیوست شماره (2) که به مهر «دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، تعیین می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19718
تاریخ تصویب :
1391/7/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت تعاون
موضوع :