جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

آیین‌نامه معاملات ضمانت صادرات ایران" href="/tags/16817/صندوق-ضمانت-صادرات-ایران/" class="link">صندوق ضمانت صادرات ایران شماره158283/ت40487کوزارت امور اقتصادی و دارایی ‌ـ‌ وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد درجلسه مورخ 30/2/1391 بنا به پیشنهاد شماره 13703/1 مورخ 6/5/1387 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه معاملات ضمانت صادرات ایران" href="/tags/16817/صندوق-ضمانت-صادرات-ایران/" class="link">صندوق ضمانت صادرات ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19718
تاریخ تصویب :
1391/2/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :