جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص ثبت قایق‌های تفریحی و صیادی جدید بنزینی و جایگزینی موتورهای آنها از ابتدای سال 1392 برای موتورهای چهارزمانه بنزینی شماره161479/ت48158هـتصویب‌نامه در خصوص ثبت قایق‌های تفریحی و صیادی جدید بنزینی
و جایگزینی موتورهای آنها از ابتدای سال 1392 برای موتورهای چهارزمانه بنزینی

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پیشنهاد شماره 4180/91 مورخ 11/2/1391 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ ثبت قایق‌های تفریحی و صیادی جدید بنزینی و جایگزینی موتورهای آنها از ابتدای سال 1392 توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر و دریانوردی) صرفاً برای موتورهای چهارزمانه بنزینی مجاز می‌باشد.
وزارت راه و شهرسازی موظف است اطلاعات ضروری برای اجرای این تصویب‌نامه از جمله نوع موتور قایق‌های مذکور را در گواهی ثبت آنها درج نماید و ساز و کار لازم برای کنترل و معاینه فنی قایق‌های یادشده و عدم صدور مجوز تردد در صورت عدم احراز استانداردهای لازم را به عمل آورد.
وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی نسبت به ساماندهی تردد قایق‌های تفریحی و صیادی و ممانعت از تردد قایق‌های فاقد مجوز اقدام نمایند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است اقدامات لازم برای تأمین موتورهای چهارزمانه بنزینی به منظور جایگزینی موتورهای دوزمانه بنزینی در قایق‌های تفریحی و صیادی را به عمل آورد.
5 ـ وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی بسته‌های حمایتی لازم را برای اجرای این تصویب‌نامه تهیه و با رعایت ماده (217) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19720
تاریخ تصویب :
1391/7/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :