جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خوراسگان شماره91/300/49105مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص
طرح جامع شهر خوراسگان

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/6/1391، طرح جامع شهر خوراسگان را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 29/11/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
اراضی با عنوان ذخیره شهری که قبلاً داخل محدوده طرح جامع مصوب نبوده‌اند حذف و از محدوده شهر خارج گردد و سایر اراضی هماهنگ با نیاز شهر و مطابق با کاربری‌های مصوب مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری جایگزین شود.
2ـ کمربندی پیشنهادی واقع در شمال شرقی شهر از نقشه کاربری اراضی پیشنهادی حذف و در نقشه پهنه‌بندی حریم جانمایی گردد.
3ـ نقاط سکونتگاهی حاشیه شهر که بصورت غیرقانونی در آن ساخت و ساز صورت گرفته از محدوده پیشنهادی شهر خارج گردد.
اراضی با کاربری فضای سبز واقع در ضلع جنوب شرق شهر (شمال شهرک الهیه) بهمراه اراضی با عنوان کاربری آموزش عالی (طرح توسعه دانشگاه آزاد خوراسگان خارج از محدوده دانشگاه آزاد) حذف و از محدوده خارج گردد.
5 ـ اراضی فضای سبز مابین قنات لفزوان و کانال جی‌‌شیر با عنایت به زراعی بودن این اراضی در وضع موجود، به عنوان کاربری زراعی در طرح تثبیت گردد.
6 ـ اراضی با کاربری موسوم به «محدوده طرح ویژه» با کاربری‌های هماهنگ با عناوین کاربری‌های مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری جایگزین شود.
7ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
8 ـ برای نقاط منفصل شهری نقشه کاربری اراضی پیشنهادی و ضوابط و مقررات مربوطه تهیه و ارائه گردد.
9ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده 44 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1405) معادل 177391 نفر در محدوده‌ای به وسعت 37/1785 هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 99 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 43/5344 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌‌داند از مشارکت موثر و ثمربخش کار گروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط‌زیست شهروندان محترم شهر خوراسگان بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19720
تاریخ تصویب :
1391/6/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :