جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

مصوبه هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش مورخ3/5/1391 موضوع: شماره39548/120اصلاح آیین‌نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی شیوه نیم‌سالی ـ واحدی

وزارت آموزش و پرورش
به پیوست تصویر مصوبه‌ی هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 3/5/1391 با موضوع «اصلاح آیین‌نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی شیوه نیم‌سالی ـ واحدی» جهت ابلاغ به واحدهای تابع و اجرا ارسال می‌شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

مصوبه هشتصد و شصت و چهارمین جلسه‌ی شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 3/5/1391
موضوع: اصلاح آیین‌نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی شیوه نیم‌سالی ـ واحدی
(بررسی‌شده در جلسات 863 و 864)

شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد آیین‌نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی شیوه نیم سالی ـ واحدی مصوب جلسه 666 شورا تاریخ 3/8/ 1380 به شرح زیر اصلاح و به عنوان آیین‌نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی بزرگسالان و داوطلبان آزاد ابلاغ شود.
1ـ بند2ماده1حذف می‌شود.
2ـ یک بند جدید به ماده 1 به شرح زیراضافه می‌شود:
4ـ از دست دادن شرایط ادامه تحصیل در دوره پیش‌دانشگاهی روزانه.
3ـ در ماده 2 واژه «پذیرفته شدگان» به «متقاضیان» تغییر می‌یابد و عبارت « مراکزی که تعیین می‌شود» حذف می‌شود.
4ـ تبصره جدیدی باعنوان تبصره2 به ماده 2 به شرح زیر اضافه می‌شود:
فارغ‌التحصیلان دی ماه دوره متوسطه وقبل از آن می‌توانند با رعایت سایر شرایط از نیمسال دوم سال تحصیلی ثبت نام نموده و12واحد را به صورت حضوری و12 واحد غیرحضوری را انتخاب نمایند.
5 ـ ماده 3 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
سن ثبت‌نام در واحدهای آموزشی بزرگسالان برای مشمولان قانون نظام وظیفه حداکثر20 سـال تمام است «ملاک سن دانش‌آموز برای ثبت نام اول مهرماه هر سال خواهد بود.»
تبصره1ـ دانش‌آموز مشمول دوره پیش‌دانشگاهی که از معافیت تحصیل استفاده می‌کند، در صورتی که در حین نیمسال تحصیلی سن او به حداکثر سن مجاز برسد، استثنائاً تا پایان آن نیمسال تحصیلی میتواند در واحد آموزشی بزرگسالان ادامه تحصیل دهد.
6 ـ ماده 5 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده5 ـ دانش‌آموزان مشمول با رعایت حداکثر سن مجاز می‌توانند حداکثر یک سال تحصیلی را به صورت روزانه و یک سال در بزرگسالان و یا صرفاً 2 سال در بزرگسالان تحصیل نمایند و از معافیت تحصیلی برخوردار شوند و ادامه تحصیل آنان در سال‌های بعد فقط به صورت داوطلب آزاد مجاز خواهد بود.
تبصره1ـ دانش‌آموزان غیرمشمول محدودیت سنی و یا سنوات تحصیلی در بزرگسالان و یا داوطلب آزاد نخواهند داشت.
تبصره2ـ دانش‌آموزی که دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غیبت) گرفته است، چنانچه تاریخ اعزام مندرج در دفترچه وی حداقل تا پایان آن نیمسال تحصیلی باشد، میتواند با رعایت سایر شرایط در همان نیمسال تحصیلی به عنوان دانش‌آموز ثبتنام کند و ادامه تحصیل دهد.
7ـ ماده جدیدی به شرح زیر اضافه می‌شود:
ـ دانش‌آموز دوره پیش‌دانشگاهی بزرگسال یا داوطلب آزاد در هر نیمسال می‌تواند حداقل 8 واحد و حداکثر 12 واحد درسی را با رعایت سایر شرایط انتخاب کند.
تبصره ـ چنانچه تعداد واحدهای باقی مانده دانش‌آموز در آخرین نیمسال تحصیلی به کمتر از 8 واحد برسد انتخاب واحد و ادامه تحصیل وی در آن نیمسال تحصیلی بلامانع است.
8 ـ ماده 9 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
رشته‌های دوره پیش‌دانشگاهی مشتمل بر:
الف) ریاضی و فیزیک
ب) علوم تجربی
ج) ادبیات و علوم انسانی
د) هنر
ه) علوم و معارف اسلامی می باشد.
9ـ ماده10حذف و ماده 12 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
عناوین و تعداد واحدهای دروس با رعایت ماده 7 آیین‌نامه برابر آیین‌نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی روزانه (سالی ـ واحدی ) موضوع مصوبه 844 شورای عالی آموزش وپرورش خواهد بود.
10ـ تبصره 1 ماده 12 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره1ـ کلیه دانش‌آموزان دوره پیش‌دانشگاهی بزرگسالان باید در آزمون روخوانی قرآن شرکت نمایند و 8 نمره از درس معارف اسلامی در ارزشیابی مستمر به این آزمون اختصاص می‌یابد.
11ـ تبصره‌ای به شرح زیر به عنوان تبصره2 به ماده12 اضافه و تبصره 2 قبلی به تبصره 3 اصلاح می‌شود:
تبصره2ـ دانش‌آموزان اقلیت های دینی مندرج در قانون اساسی از گذراندن آزمون روخوانی قرآن در دوره پیش‌دانشگاهی (موضوع تبصره 1ماده 12) معاف می‌باشند.
12ـ ماده13حذف می‌شود.
13ـ واژه «جبرانی» از مفاد تبصره 1 ماده 15 حذف شود.
14ـ در ماده 17 واژه « داخلی» به « غیر نهایی» تغییر می‌یابد.
15ـ ماده 18 تبصره های 1و2 آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده18ـ در هر نیمسال ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در هر درس، بر اساس نمرات ارزشیابی مستمر و نمرات پایان نیمسال انجام می‌شود.
تبصره1ـ نمره هر درس در هر نیمسال از مجموع نمره ارزشیابی مستمر با ضریب یک و نمره ارزشیابی پایانی با ضریب چهار به شرح جدول زیر به دست می آید:تبصره2ـ در امتحانات داوطلبان آزاد و امتحانات شهریور ماه، سؤالات ارزشیابی بر مبنای بیست نمره طرح می‌شود و نمره ارزشیابی مستمر نخواهد داشت.
16ـ ماده 19 و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده19ـ امتحانات پایان نیمسال از تمام محتوی برنامه درسی به دو صورت داخلی و یا نهایی برگزار می‌شود.
1/19ـ امتحانات داخلی با سؤالاتی که توسط مدرسین مربوط و زیر نظر رئیس مرکز تعیین می‌شود، با نظارت اداره آموزش و پرورش محل برگزار می‌شود و بر اساس این امتحانات برای هر درس یک نمره مستقل به عنوان نمره امتحان پایان نیمسال آن درس منظور می‌شود. اوراق امتحانی حداکثر تا یک هفته پس از انجام امتحان هر درس توسط مدرس مربوط و زیر نظر رئیس مرکز تصحیح و پس از ثبت نمره دانش‌آموزان در سیاهه نمرات (لیست نمرات) و امضاء به دفتر مرکز تحویل می‌شود. رئیس مرکز می‌تواند با مسئولیت خود اوراق امتحانی را جهت تصحیح در خارج از محل مرکز در اختیار مدرسین قرار دهد.
2/19ـ امتحانات نهایی در نیمسال های اول، دوم و شهریور ماه (برابر عناوین دروس دوره روزانه) با برنامه و سؤالات امتحانی واحد که توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش طراحی می‌شود، زیر نظر اداره کل آموزش و پرورش استان و به وسیله آموزش و پرورش منطقه برگزار می‌شود.
تبصره1ـ معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، مرکز سنجش آموزش و پرورش و یا اداره کل آموزش و پرورش استان می‌تواند در پایان هر نیمسال، یک و یا دو ماده درسی با سؤالات امتحانی واحد و به صورت هماهنگ برگزار کند. اجرا، تصحیح و اعلام نتیجه این امتحانات همانند امتحانات داخلی می‌باشد.
تبصره 2ـ معلمانی که درس‌های مربوط به امتحانات نهایی را تدریس می‌کنند، موظفند حداکثر دو روز پس از برگزاری امتحان درس مربوط، با تشخیص و برابر ابلاغی که از طرف آموزش و پرورش منطقه صادر می‌شود، به حوزه‌های تصحیح مراجعه کنند و حداقل به تعداد دانش‌آموزان خود نسبت به تصحیح اوراق امتحانی همان درس با دریافت حق‌الزحمه اقدام نمایند. در صورتی که معلمی برای تصحیح اوراق اقدام نکند، موضوع از سوی رئیس حوزه تصحیح مربوط به آموزش و پرورش محل گزارش تا برابر مقررات با وی رفتار شود.
تبصره3ـ نمرات امتحانات نهایی باید حداکثر ده روز پس از برگزاری آخرین امتحان توسط رئیس حوزه تصحیح به واحد آموزشی محل تحصیل دانش‌آموز اعلام شود.
17ـ ماده جدیدی به شرح زیر اضافه می‌شود:
ماده ـ دانش‌آموزانی که در یک یا چند درس از دروس نیمسال اول و یا دوم موفق به کسب نمره قبولی نشوند، باید در امتحان نوبت شهریور ماه همان سال شرکت کرده و در صورت کسب شرایط قبولی به اخذ گواهی‌نامه پیش‌دانشگاهی در نوبت شهریورماه نائل آید.
18ـ ماده جدیدی به شرح زیر اضافه می‌شود:
ـ دانش‌آموزان از گذراندن دروسی که قبلاً نمره قبولی کسب کرده‌اند، معاف میباشند.
عناوین دروس رشته‌های دوره پیش‌دانشگاهی که از ‌آنها امتحان نهایی به عمل می‌آید:

19ـ در ماده 21 بعداز واژه «امتحانات» کلمه «داخلی» اضافه می‌شود.
20ـ ماده جدیدی به شرح زیر اضافه می‌شود:
ماده ـ مدیر واحد آموزشی موظف است فهرست مشخصات دانش‌آموزان واجد شرایط را با قید مواد درسی که باید آنها را به صورت امتحان نهایی بگذرانند، به همراه نمرات ارزشیابی تکوینی (مستمر) آن درسها در نمونه برگ‌هایی که از سوی مرکز سنجش آموزش و پرورش اعلام می‌شود، تنظیم کند و حداکثر یک هفته قبل از شروع امتحانات نهایی هر نیمسال و شهریور ماه به اداره آموزش و پرورش منطقه تحویل دهد.
تبصره ـ امتحانات عملی غیرکتبی و کارگاهی در درس‌های غیرنهایی توسط واحد آموزشی و در درسهای نهایی، توسط افراد واجد شرایطی که از سوی اداره آموزش و پرورش انتخاب می شوند، قبل از برگزاری امتحانات کتبی در واحد آموزشی مربوط برگزار می‌گردد.
21ـ تبصره ماده 28 به شرح زیر اصلاح و به عنوان تبصره 1 منظور می‌شود:
تبصره ـ میانگین نمرات انضباط نیمسال اول و دوم دانش‌آموزان بزرگسال به عنوان نمره سالانه محسوب و در معدل کل معادل 2 واحد درسی منظور می‌شود ولی در محاسبه جمع واحدهای درسی در هر رشته در نظر گرفته نمی‌شود.
22ـ به ماده 28 تبصره جدیدی به شرح زیر اضافه می‌شود:
تبصره2ـ برای داوطلبان آزاد دوره پیش‌دانشگاهی نمره انضباط منظور نمی‌شود.
23ـ تبصره ماده 29 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ـ در رشته هنر حداقل نمره قبولی سالانه در درس کارگاه هنر دوازده می‌باشد.
24ـ ماده 34 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
امتحانات بزرگسالان و داوطلبان آزاد خارج از کشور نیز مطابق مفاد این آیین‌نامه برگزار می‌شود.
25ـ تبصره1 ماده36 حذف شود.
26ـ تبصره1 ماده37 حذف شود.
27ـ ماده‌ای به شرح زیر به عنوان ماده40 اضافه می‌شود:
ماده40ـ دانش‌آموزان پیش‌دانشگاهی سنوات قبل که موفق به گذراندن تعدادی از دروس این دوره نشده‌اند، می‌توانند دروس گذرانده شده خود را بر اساس شیوه‌نامه‌ای که توسط معاونت آموزش متوسطه تهیه می‌شود تطبیق و با رعایت سایر شرایط ادامه تحصیل دهند.
28ـ ماده‌ای به شرح زیر به عنوان ماده 41 به آیین‌نامه اضافه می‌شود:
ماده41ـ در این آیین‌نامه هر کجا از واژه مرکز پیش‌دانشگاهی و مدرس استفاده شده است، به جای آن به ترتیب به دبیرستان و دبیر اصلاح می‌شود.
دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش موظف است کلیه مفاد این مصوبه را حسب مورد جایگزین موارد مشابه در آیین‌نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی آموزش از راه دور نماید و مراتب را به اطلاع شورای عالی برساند.
موضوع: اصلاح آیین‌نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی شیوه نیم سالی ـ واحدی در هشتصد و شصت و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ 3/5/1391 به تصویب رسید.
دبیر شورا ‌ـ مهدی نوید رییس جلسه ـ حمیدرضا حاجی‌بابایی
اصلاح آیین‌نامه آموزشی دوره پیش‌دانشگاهی شیوه نیم سالی ـ واحدی مورد تأیید است.
رییس‌جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19722
تاریخ تصویب :
1391/5/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :