جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

اصلاح ماده (2) آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی شماره141180/47050
اصلاح ماده (2) آیین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ـ بنیاد ملی نخبگان
نظر به اینکه در ماده (2) تصـویب‌نامه شماره 247285/ت47050هـ مورخ 15/12/1390 بعد از عبارت «شناخته می‌شوند» عبارت «(به تشخیص بنیاد ملی نخبگان)» تحریر نشده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.

دبیر هیأت دولت ـ علی صدوقی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19693
تاریخ تصویب :
1391/7/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :