جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر تهران (اراضی جنوب محله نعمت‌آباد) شماره91/300/44181مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت طرح تفصیلی
با اساس طرح جامع شهر تهران (اراضی جنوب محله نعمت آباد)

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان تهران
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/6/1391 خود موضوع مغایرت اساسی شهر تهران (اراضی جنوب محله نعمت‌آباد) را مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
با مورد درخواست موافقت گردید و مقرر شد اراضی مذکور به پارک و فضای سبز عمومی اختصاص یافته و شهرداری تهران نسبت به تملک اراضی اقدام نماید.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح دراجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصـویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیـأت محـترم وزیران، پـس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19709
تاریخ تصویب :
1391/6/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان تهران
موضوع :