جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شماره 166515/ت 47973هـاصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/7/1391 بنا به پیشنهاد شماره 1787/100 مورخ 23/12/1390 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (8) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ مصوب 1364ـ تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع تصویب‌نامه شماره 451 مورخ 17/6/1365 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ ماده (1) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده1ـ اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید شده و صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ـ مصوب 1334ـ و اصلاحات بعدی برسد، داده می‌شود و به مؤسس یا مؤسسان اینگونه مراکز یا مؤسسات بیش از یک پروانه تأسیس داده نخواهد شد.
تبصره ـ در موارد ضروری، صدور مجوز بیش از یک مرکز یا مؤسسه برای اشخاص یاد شده، با رعایت این ماده و قوانین مربوط منوط به تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
2ـ تبصره (1) ماده (7) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره1ـ مسئولیت امور مؤسسات و مراکز درمانی طبق ماده (2) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی ـ مصوب 1334ـ و اصلاحات بعدی به عهده مسئول فنی خواهد بود و مسئولیت اداره آنها می‌تواند به عهده مسئول فنی و یا فرد واجد شرایط قانونی دیگری گذاشته شود. مسئول اداره و مسئول فنی نمی‌توانند در بیش از یک مؤسسه یا مرکز هرگونه اشتغال یا فعالیتی داشته باشند.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19725
تاریخ تصویب :
1391/7/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :