جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

مصوبه «اصلاح بند (ی) ماده 12 و ماده 21 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی شماره9717/91/دشمصوبه «اصلاح بند (ی) ماده12 و ماده21 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی»
(مصوب جلسه 721 مورخ 2/8/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


دانشگاه آزاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه «اصلاح بند (ی) ماده 12 و ماده 21 اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه 721 مورخ 2/8/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«بند (ی) ماده12ـ انتخاب رئیس بزرگ‌ترین واحد مرکز استان به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و انتخاب رئیس واحدهای دیگر استان به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و تأیید هیأت امنای استان می‌باشد.
ماده21ـ عضویت در هیأت مؤسس و هیأت امناء دانشگاه قائم به شخص است و قابل واگذاری به غیر نیست».


رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19725
تاریخ تصویب :
1391/8/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
دانشگاه آزاد اسلامی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :