جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی» شماره9718/91/دشمصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی»
(مصوب جلسه 721 مورخ 2/8/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


دانشگاه آزاد اسلامی ـ وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه «ترکیب و وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه 721 مورخ 2/8/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«ماده1ـ ترکیب اعضای هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی:
1ـ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی به عنوان رئیس هیأت امنای استانی
2ـ رئیس بزرگترین واحد مرکز استان به‌عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و دبیر هیأت امنای استانی
3ـ امام جمعه مرکز استان
4ـ استاندار
5 ـ نماینده وزیر علوم،‌ تحقیقات و فناوری
6 ـ نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
7ـ نماینده رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
8 ـ نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی با معرفی دبیرخانه شورا
9ـ چهار نفر از شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی استان به انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
10ـ دو نفر از شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی استان به انتخاب هیأت امنای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
11ـ دو نفر از رؤسای واحدهای استانی به انتخاب رؤسای واحدهای استان
تبصره1ـ جلسات هیأت امنای استانی با حضور حداقل 10 نفر از اعضای فوق رسمیت دارد و تصمیم‌ها با رأی حداقل 7 نفر از اعضای حاضر به تصویب می‌رسد. در صورت حضور بیش از 10 نفر از اعضاء، ملاک اعتبار مصوبات، رأی اکثریت اعضای حاضر خواهد بود.
تبصره2ـ در هنگام تصمیم‌گیری برای هر کدام از واحدهای استانی رئیس آن واحد می‌تواند با حق رأی در جلسه هیأت امنای استانی شرکت نماید.
تبصره3ـ عضویت در هیأت امنای استانی قائم به شخص است و قابل واگذاری به غیر نیست.
تبصره4ـ احکام اعضای هیأت امنای استانی برای یک دوره چهارساله توسط رئیس هیأت امنای استانی صادر خواهد شد. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده2ـ وظایف و اختیارات هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی:
1ـ تهیه و تدوین برنامه و طرح جامع میان‌مدت و بلندمدت واحدهای دانشگاهی مستقر در استان
2ـ تهیه و تصویب ساختار تشکیلاتی و آیین‌نامه‌های مالی و اداری هر واحد دانشگاهی مستقر در استان
3ـ تعیین خزانه‌دار برای هر واحد دانشگاهی مستقر در استان و همچنین تعیین اشخاصی که حق گشایش و برداشت ازحساب‌های بانکی به‌نام آن واحدهای دانشگاهی را دارند با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه
4ـ تعیین حسابرس برای هر واحد دانشگاهی مستقر در استان
5 ـ بررسی و تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالیانه هر واحد دانشگاهی مستقر در استان با توجه به گزارش حسابرسی
6 ـ جذب کمک‌های مالی و امکانات برای واحدهای دانشگاهی مستقر در استان
7ـ نظارت بر اجرای صحیح و کامل آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی دانشگاه و مقررات مربوط به اعضاء هیأت علمی و کارکنان اداری و تعرفه حقوق و دستمزد و نظارت بر اجرای صحیح برنامه سالیانه و میان‌مدت و بلندمدت هر واحد دانشگاهی
8 ـ تصویب تأسیس، توسعه یا انحلال واحدها و مراکز دانشگاهی در استان در چارچوب ضوابط شورای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی
9ـ تصویب ظرفیت پذیرش دانشجو و نیز پیشنهاد ایجاد رشته‌های جدید در چارچوب ضوابط شورای گسترش آموزش عالی وزارتین مزبور
10ـ تصویب تغییر میزان و چگونگی دریافت شهریه دانشجویان واحدهای دانشگاهی استان در چارچوب ضوابط وزارتین مزبور
11ـ تنظیم و تصویب آیین‌نامه داخلی هیأت استانی
12ـ تصویب اخذ وام و تسهیلات با رعایت کامل آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
13ـ تعیین نحوه اداره واحدهای اقتصادی (تولیدی، خدماتی، فرهنگی و ...) در استان
تبصره1ـ هیأت امنای استانی در انجام وظایف خود موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات مرتبط ازجمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل‌های وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.
تبصره2ـ کلیه مصوبات هیأت امناء استانی با تأیید رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ می‌شود.
ماده3ـ این مصوبه در 3 ماده و 6 تبصره در جلسه 721 مورخ 2/8/91 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید».


رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19725
تاریخ تصویب :
1391/8/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
دانشگاه آزاد اسلامی
موضوع :