×

الحاق بند (د) به ماده (11) مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

الحاق بند (د) به ماده (11) مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

الحاق-بند-(د)-به-ماده-(11)-مکرر-آیین‌نامه-اجرایی-قانون-مقررات-صادرات-و-وارداتالحاق بند (د) به ماده (11) مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات شماره186465/ت41144هـالحاق بند (د) به ماده (11) مکرر آیین‌نامه اجرایی
قانون مقررات صادرات و واردات


وزارت صنعت، معدن و تجارت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/9/1391 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
متن زیر به عنوان بند (د) به ماده (11) مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب‌نامه شماره 11891/ت41144هـ مورخ 23/1/1390 اضافه می‌شود.
«د ـ موارد استثناء با تشخیص و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌گیرد.»


معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 19748

تاریخ تصویب : 1391/9/19

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.