جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان بوشهر شماره200653/ت46432هـتصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان بوشهر

وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پیشنهاد شماره 195644/42/4/1 مورخ 16/12/1389 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362 ـ تصویب نمود:
الف ـ مرکز دهستان نای‌بند از توابع بخش عسلویه شهرستان کنگان استان بوشهر، از روستای چاه مبارک به روستای زبار منتقل می‌گردد.
ب ـ دهستان اخند به مرکزیت روستای اخند از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش عسلویه شهرستان کنگان ایجاد می‌گردد:
1ـ اخند 2ـ بوتنگ 3ـ دهنو 4ـ عسگری 5ـ کلات 6ـ گود اخند
ج ـ دهستان چاه مبارک به مرکزیت روستای چاه مبارک از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه 250000/1 پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» می‌باشد در تابعیت بخش عسلویه شهرستان کنگان ایجاد می‌گردد:
1ـ بندو 2ـ بستانو 3ـ تنگ وج وج 4ـ جلالات 5ـ چاه مبارک 6ـ خیارو 7ـ دزدانه 8 ـ زمینو 9ـ سهمو شمالی 10ـ سهمو جنوبی 11ـ سواحل 12ـ عین‌الساده 13ـ مروع 14ـ نحیر
د ـ بخش چاه مبارک به مرکزیت روستای چاه مبارک از ترکیب دهستانهای نای‌بند و چاه مبارک در تابعیت شهرستان کنگان ایجاد می‌گردد.
هـ ـ شهرستان عسلویه به مرکزیت شهر عسلویه از ترکیب بخش‌های زیر در تابعیت استان بوشهر ایجاد می‌گردد:
1ـ بخش مرکزی بهمرکزیت شهر عسلویه شامل دهستانهای عسلویه و اخند و شهر نخل‌تقی
2ـ بخش چاه مبارک
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19764
تاریخ تصویب :
1391/9/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :