جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص ایجاد شهرستان قرچک در تابعیت استان تهران شماره200678/ت47140هـ
تصویب‌نامه درخصوص ایجاد شهرستان قرچک در تابعیت استان تهران

وزارت کشور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پیشنهاد شماره 62091/42/4/1 مورخ 28/4/1390 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ تصویب نمود:
شهرستان قرچک به مرکزیت شهر قرچک از ترکیب بخش مرکزی به مرکزیت شهر قرچک شامل دهستانهای ولی‌آباد و قشلاق جیتو در تابعیت استان تهران ایجاد می‌گردد.


معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19764
تاریخ تصویب :
1391/9/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :