جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

آیین‌نامه نحوه تنظیم و ارایه اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های خارجی شماره200577/ت48348هـ
وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران
اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پیشنهاد شماره 6499/21 ـ 6728 مورخ 6/4/1391 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه تنظیم و ارایه اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های خارجی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه نحوه تنظیم و ارایه اطلاعات سرمایه‌گذاری‌های خارجی

ماده 1ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون جمهوری اسلامی ایران (درمورد تشکلها و شرکتهای بخش خصوصی و تعاونی) موظفند اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را که براساس ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی پذیرش شده است در پایان هر ماه به سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارایه نمایند.
تبصره ـ اطلاعات و گزارش‌های مذکور محدود به طرحهای دارای مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نبوده و شامل تمامی طرحها و پروژه‌های تولیدی، خدماتی و اقتصادی کشور است که با سرمایه‌های دارای منشاء خارجی صورت گرفته یا می‌گیرد.
ماده 2ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است آمار واطلاعات روزانه جریان ورودی و خروجی ارز ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شامل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، ترتیبات قراردادی و سایر اشکال آن را که از مجاری بانکهای دولتی و خصوصی و نیز صرافی‌های مجاز و یا از طریق حواله و مانند آن صورت می‌گیرد در چارچوب سامانه‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری جمع‌آوری و امکان دسترسی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را به سامانه‌های مذکور فراهم نماید.
تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ساز و کارها، سامانه‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری لازم برای پایش و احصای اطلاعات جریان‌های ورودی و خروجی ارز ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، پیاده‌سازی و اجرا نماید.
ماده 3ـ سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف است امکان دسترسی همگانی به اطلاعات، گزارش‌ها و آمار موضوع این آیین‌نامه را فراهم نماید.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19764
تاریخ تصویب :
1391/9/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی
موضوع :