جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص فراگیری واحد درسی آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خدمت مقدس سربازی شماره202983/ت48620هـتصویب‌نامه درخصوص فراگیری واحد درسی آشنایی با قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران در خدمت مقدس سربازی

نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 8/9/1391 بنا به پیشنهاد شماره 153438 مورخ 6/8/1391 هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی و به استناد اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
کلیه نیروهای وظیفه که مشغول به خدمت مقدس سربازی می‌باشند و سایر کسانی که در آینده به خدمت مقدس سربازی فراخوانده می‌شوند، باید واحد درسی آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را در آموزشهای عمومی خود فراگیرند.
کلیه کارکنان دولت اعم از کشوری (دستگاههای اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری) و لشکری (نیروی انتظامی و نظامی و نیروهای مسلح) که تاکنون آموزشهای لازم را در زمینه حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگذرانده‌اند، موظفند ظرف یک سال آموزشهای لازم را طی نمایند.
3ـ دبیرخانه هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی موظف است با هماهنگی معاونت اجرای قانون اساسی رییس جمهور متون آموزشی تهیه شده را ظرف یک ماه بررسی و تأیید نماید.
ستاد کل نیروهای مسلح و سایر دستگاههای مرتبط موظفند نسبت به اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای این تصویب‌نامه اقدام نمایند.
5 ـ تصدی مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ مشروط به احراز آشنایی و التزام به موازین قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌می‌باشد.


معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19766
تاریخ تصویب :
1391/9/8
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع :