جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری شماره202969/ت47210کتصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان چهارمحال و بختیاری

وزارت کشور
وزیران عضو کمیـسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 19/7/1391 بنا به‌پیشنهادهای شماره 75074/42/4/1 مورخ 18/5/1390 و شماره 44140/42/4/1 مـورخ 10/4/1391 وزارت کـشور و به استنـاد ماده (13) قانـون تعاریف و ضـوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
الف ـ روستای گوجان از توابع دهستان میزدج علیا بخش مرکزی شهرستان فارسان استان چهارمحال و بختیاری به شهر تبدیل و به عنوان شهر گوجان شناخته می‌شود.
ب ـ روستای چلیچه از توابع دهستان میزدج سفلی بخش جونقان شهرستان فارسان به شهر تبدیل و به عنوان شهر چلیچه شناخته می‌شود.
ج ـ روستای کاج از توابع دهستان پشتکوه بخش مرکزی شهرستان اردل به شهر تبدیل و به عنوان شهر کاج شناخته می‌شود.
د ـ روستای دشتک از توابع دهستان پشتکوه بخش مرکزی شهرستان اردل به شهر تبدیل و به عنوان شهر دشتک شناخته می‌شود.
هـ ـ روستای سرخون مرکز بخش میانکوه شهرستان اردل پس از ادغام با روستاهای سرخون سفلی و سرخون قیصری به شهر تبدیل و به عنوان شهر سرخون شناخته می‌شود.
و ـ نام بخش طلایه از توابع شهرستان لردگان به رودشت تغییر می‌یابد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 12/10/1391 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19766
تاریخ تصویب :
1391/10/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :