جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر کرج در زمینه تغییر کاربری 16 هکتار اراضی مربوط به شرکت مپنا از تجاری ـ اداری و خدمات به صنعتی
شماره91/300/62454
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان البرز
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/6/1391 خود، موضوع مغایرتهای طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر کرج را در زمینه تغییر کاربری 16 هکتار اراضی مربوط به شرکت مپنا از تجاری ـ اداری و خدمات به صنعتی، مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
مقرر گردید اعضای محترم شورای عالی پس از بازدید از محل کارخانه لکوموتیوسازی مپنا، نظریه نهایی را در جلسه‌ای در محل استانداری البرز اعلام نماید.
اعضای محترم شورای عالی پس از بازدید محل کارخانه لکوموتیوسازی مپنا، با تغییر کاربری اراضی مورد نظر و استقرار این کارخانه در اراضی مذکور موافقت نمودند.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19766
تاریخ تصویب :
1391/6/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :