جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح و تکمیل مواد 5 و 10 اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی شماره7568/89/دشمصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح و تکمیل مواد 5 و 10 اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی
(مصوب جلسه 674 مورخ 11/8/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


دانشگاه آزاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
موارد اصلاحی و تکمیلی مواد 5 و 10 اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی مصوب جلسه 674 مورخ 11/8/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
ماده5 ـ دانشگاه مؤسسه‌ای غیرخصوصی و غیردولتی است و اعضای هیأت مؤسس، هیأت امنا و مدیران دانشگاه هیچ‌گونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از اموال مؤسسه فوق را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاکم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعه فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد.
تبصره1ـ در صورت انحلال دانشگاه با رعایت مفاد ماده 23 این اساسنامه و تبصره آن، کلیه اموال در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌گیرد.
تبصره2ـ تصرف در اموال دانشگاه با تصویب هیئت امنا و توسط رئیس دانشگاه در چارچوب آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیئت امنا دانشگاه می‌رسد انجام می‌پذیرد. این بند در ذیل ماده 14 اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص اختیارات رئیس دانشگاه منظور می‌گردد.
ماده10ـ
بند1ـ سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با مرتبه علمی دانشیار و بالاتر به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
بند2ـ سه نفر از اعضای هیئت مؤسس که حتماً یکی از آنها روحانی باشد.
(بندهای 3، 4و 5 و تبصره 1و 2 بدون تغییر)
تبصره3ـ احکام اعضای هیئت امنا با امضای رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر خواهد شد.


رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19766
تاریخ تصویب :
1389/8/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
دانشگاه آزاد اسلامی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :