×

قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

قانون-اصلاح-ماده-(53)-قانون-برنامه-پنجساله-پنجم-توسعه-جمهوری-اسلامی-ایران

وکیل

قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شماره64090جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره61199/192 13/10/1391
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوریاسلامیایران قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشـنبه مورخ 6/10/1391 و تأیید شورای محتـرم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اصلاح ماده (53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده ـ ماده(53) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
ماده53 ـ از تاریخ تصویب این قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابه‌جایی و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون، تأسیس آنها تصریح گردیده، متوقف می‌گردد.
هرگونه انحلال، ادغام و تأسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال، انتزاع،‌ ادغام و تأسیس سازمان‌ها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.
تبصره1ـ شورای‌عالی اداری مجاز به تغییرات خارج‌ از چهارچوب قوانین نیست.
تبصره2ـ سرپرستی وزارتخانه‌ فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/10/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع : قانون

شماره انتشار : 19772

تاریخ تصویب : 1391/10/6

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : هیات وزیران - شورای عالی اداری - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.