جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه شماره 40867/ت27402هـ مورخ 22/8/1381 شماره207851/ت48350هـاصلاح تصویب‌نامه شماره 40867/ت27402هـ مورخ 22/8/1381

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/10/1391 بنا به پیشنهاد شماره 188374ـ2/12 مورخ 3/5/1391 وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب نامه شماره 40867/ت27402هـ مورخ 22/8/1381 به منطقه ویژه اقتصادی لاوان نیز تسری می‌یابد.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19772
تاریخ تصویب :
1391/10/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت نفت
موضوع :