جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی بندرعباس (افزایش حریم) شماره91/300/63864مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی بندرعباس (افزایش حریم)

استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 13/9/1391 خود پیرو مصوبات جلسه مورخ 24/11/1390، موضوع مغایرت اساسی بندرعباس مربوط به افزایش حریم را با عنایت به بازدید مورخ 24/8/1391 اعضای منتخب شورای عالی مورد بررسی قرار داد به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:
حریم شهر در قسمت‌های شمالی بر حریم طرح راهبردی و ساختاری مصوب تثبیت گردد و صرفاً از قسمت غرب تا محدوده حریم مصوب قبلی افزایش یابد. ضمناً مقرر گردید محدوده‌های منطقه ویژه اقتصادی بندرشهید رجایی و فولاد ـ پالایشگاه بندرعباس، و تأسیسات دریایی جنب بندرشهید رجایی از حریم شهر مستثنی گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طریق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.


معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19772
تاریخ تصویب :
1391/9/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان هرمزگان
موضوع :