×

قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیّران

قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیّران

قانون-چگونگی-تأمین-عوارض-شهرداری-و-هزینه-انشعاب‌های-مدارس-و-مراکز-آموزشی-و-پرورشی-احداث-شده-توسط-خیّران قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیّران شماره62238/115جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیّران که با عنوان طرح یک‌فوریتی معافیت مدارس خیّرین مدرسه‌ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 29/9/1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره204863 3/11/1391
وزارت کشور ـ وزارت آموزش و پرورش
«قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیّران» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/10/1391 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 62238/115 مورخ 19/10/1391 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.


رئیس‌جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون چگونگی تأمین عوارض شهرداری و هزینه انشعاب‌های مدارس
و مراکز آموزشی و پرورشی احداث شده توسط خیّران

ماده واحده ـ دولت می‌تواند از ابتدای سال 1392 عوارض شهرداری‌ها و تمام هزینه‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق، گاز و فاضلاب کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش که حداقل سی درصد (30%) هزینه ساخت آن با تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یا ادارات کل نوسازی مدارس استان‌ها و مجامع خیّران مدرسه‌ساز توسط خیّران مدرسه‌ساز تأمین می‌شود را در ردیف خاصی که به همین منظور در لوایح بودجه سالانه به ردیفهای هزینه‌ای وزارت آموزش و پرورش اضافه می‌شود پیش‌بینی نماید.
تبصره ـ وزارتخانه‌های «نیرو» و «نفت» موظفند انشعاب‌های مربوط را متناسب با شرایط اقلیمی هر منطقه در مدارس مناطق مذکور برقرار نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 12/10/1391 به تأیید شورای نگهبان رسید.


رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع : قانون

شماره انتشار : 19778

تاریخ تصویب : 1391/9/29

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : وزارت كشور - وزارت آموزش و پرورش -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.