جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

اصلاح تبصره (1) ماده (25) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران شماره217616/ت47962هـاصلاح تبصره (1) ماده (25) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران


وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/10/1391 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (2) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372ـ تصویب نمود:
تبصره (1) ماده (25) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران موضوع تصویب‌نامه شماره 59218/ت17321هـ مورخ 29/6/1378 و اصلاحیه آن موضوع تصویب‌نامه شماره 98469/ت39730هـ مورخ 12/5/1390 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره1ـ فعالیت مؤسسات حسابرسی شامل ارایه خدمات یادشده در این ماده و ارزیابی سهام، سهم‌الشرکه و داوری مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می‌باشد و انجام هرگونه فعالیت دیگر توسط آنها ممنوع است.


معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
19782
تاریخ تصویب :
1391/10/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :