جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه الزهرا (س) شماره13268/91/دشتأیید انتخاب رئیس دانشگاه الزهرا (س)
(مصوب جلسه 717 مورخ 14/6/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه الزهرا(س)» که در جلسه 717 مورخ 14/6/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 19/4/1391 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، ‌به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«خانم دکتر انسیه خزعلی به‌موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه الزهرا(س) انتخاب می‌شود».


رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19790
تاریخ تصویب :
1391/6/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :