جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126395699 در تماس باشید.

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت شماره13272/91/دشتأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت
(مصوب جلسه 724 مورخ 7/9/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه جیرفت» که در جلسه 724 مورخ 7/9/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 4/5/1391 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«آقای دکتر سیدفریدون افضلی به‌ موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان رئیس دانشگاه جیرفت انتخاب می‌شود».


رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19790
تاریخ تصویب :
1391/9/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :