جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

مرجع تصویب: شوراى عالى انقلاب فرهنگى
شماره ویژه نامه: 560
شنبه،17 فروردین 1392
سال شصت و نه شماره 19830 امکان تداوم خدمت و ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی دارای شرایط بازنشستگی
شماره15723/91/دش 23/12/1391
امکان تداوم خدمت و ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی دارای شرایط بازنشستگی
(مصوب جلسه 727 مورخ 5/10/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی)
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
ماده واحده «امکان تداوم خدمت و ادامه اشتغال اعضای هیأت علمی دارای شرایط بازنشستگی» که در جلسه 727 مورخ 5/10/1391 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد اعضای شورای عالی، به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌شود:
«ماده واحده ـ در راستای استمرار بهره‌گیری از تجارب و خدمات مؤثر اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، ادامه خدمت و اشتغال آن دسته از اعضای هیأت علمی که طبق بندهای ماده 36 اصلاحی آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در آستانه بازنشستگی قرار دارند، در صورت تمایل آنها و با تأیید گروه آموزشی ذیربط می‌تواند تا پنج سال تمدید شود.
این مصوبه با تأیید گروه آموزشی ذیربط؛ شامل آن دسته از اعضای هیأت علمی که در سال 1390 و بعد از آن؛ بدون تمایل خودشان بازنشسته شده‌اند یا می‌شوند؛ نیز می‌گردد.
رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19830
تاریخ تصویب :
1391/10/5
تاریخ ابلاغ :
1391/5/10
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :