جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 562
پنج‌شنبه،22 فروردین 1392
سال شصت و نه شماره 19835 اصلاحیه مصوبه مورخ 13/9/1391 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه تعریف سند جامع ارتقا کیفی سیما و منظر شهری
شماره300/81539 27/12/1391
اصلاحیه مصوبه مورخ 13/9/1391 شورای عالی شهرسازی
و معماری ایران در زمینه تعریف سند جامع ارتقا کیفی
سیما و منظر شهری
پیرو اعلام مصوبه به شماره 91/300/60649 و تاریخ 2/10/1391 با موضوع «سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهری» به استحضار می‌رساند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در نوزدهمین جلسه سال جاری در تاریخ 18/10/1391، مصوبه مورخ 13/9/1391 شورای عالی در زمینه «تعریف سند جامع ارتقا کیفی سیما و منظر شهری» را به شرح زیر مورد اصلاح قرار داد:
«سنـد جامع ارتقا کیـفی سیـما و مـنظر شهری» با تـوجه به نقطـه نظرات اعضای محترم شـورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ 13/.9/1391، بازنگری و اصلاح گردید و متن اصلاحی که ضمیمه همین نامه می‌باشد، مورد تصویب قرار گرفت.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19835
تاریخ تصویب :
1391/9/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
استانداری های سراسر كشور
موضوع :