جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 564
چهارشنبه،28 فروردین 1392
سال شصت و نه شماره 19839 تصویب‌نامه درخصوص مستثنی شدن طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی از شمول حکم مندرج در ماده(56) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران
شماره9842/ت49002هـ 24/1/1392
تصویب‌نامه درخصوص مستثنی شدن طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی از شمول حکم مندرج در ماده (56) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران درجلسه مورخ 11/1/1392 بنا به پیشنهاد شماره 103811 مورخ 7/12/1391 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (56) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ تصویب نمود:
طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی از شمول حکم مندرج در ماده (56) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مستثنی می‌باشند.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19839
تاریخ تصویب :
1392/1/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :