جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 564
چهارشنبه،28 فروردین 1392
سال شصت و نه شماره 19839 تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی با مسؤولیت معاون اول رییس جمهور به منظور هماهنگی و پیگیری در تأمین آب فلات مرکزی ایران و صنایع شرق کشور
شماره9898/ت48500هـ 24/1/1392
تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروهی با مسؤولیت معاون اول رییس جمهور به منظور هماهنگی و پیگیری در تأمین آب فلات مرکزی ایران و صنایع شرق کشور
وزارت کشورـ وزارت نیرو ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظور هماهنگی و پیگیری در تأمین آب فلات مرکزی ایران و صنایع شرق کشور، کارگروهی با مسوولیت معاون اول رییس جمهور و با حضور وزیران نیرو، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رییس سازمان حفاظت محیط زیست و استانداران هرمزگان، یزد، کرمان، مازندران و سمنان و مدیران عامل شرکت‌های گل گهر سیرجان و مجتمع صنایع مس سرچشمه کرمان تشکیل می‌شود.
2ـ تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یادشده به کلیه اعضای کارگروه به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع یادشده به وزیران عضو کارگروه تفویض می‌شود.
3ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران عضو کارگروه (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
4ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصمیم نامه شماره 189191/48500 مورخ 28/9/1391 می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19839
تاریخ تصویب :
1392/18/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت نیرو
سازمان جهاد كشاورزی استانها
موضوع :