جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 564 چهارشنبه،28 فروردین 1392

سال شصت و نه شماره 19839
اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 258899/ت46038ک مورخ 16/11/1389

شماره9888/ت46038هـ 24/1/1392
اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 258899/ت46038ک مورخ 16/11/1389
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در بند (1) تصویب‌نامه شماره 258899/ت46038ک مورخ 16/11/1389 عبارت «و توسط نهاد غیردولتی اداره کننده سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت» بعد از واژه «تعیین» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19839
تاریخ تصویب :
1392/1/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :