جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

شماره ویژه نامه: 566
سه‌شنبه،3 اردیبهشت 1392
سال شصت و نه شماره 19844 اصلاح تصویب‌نامه شماره 246278/ت48527هـ مورخ 13/12/1391
شماره13868/48527 28/1/1392
اصلاح تصویب‌نامه شماره 246278/ت48527هـ مورخ 13/12/1391
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
وزارت دادگستری
نظر به اینکه در پیوست تصویب‌نامه شماره 246278/ت48527هـ مورخ 13/12/1391 عبارت «تصویب‌نامه شماره 22248/ت35904هـ مورخ 17/2/1386 هیئت وزیران موضوع تعیین وزارت دادگستری به عنوان مسئول شورای سیاست‌گذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت معنوی» به صورت عبارت «تصویب‌نامه‌های شماره 7074/ت28532هـ مورخ 16/2/1382 و 22248/ت35904هـ مورخ 17/2/1386 هیئت وزیران موضوع تعیین وزارت دادگستری به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی و مسئول شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاههای اجرایی در زمینه مالکیت معنوی» تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیأت دولت ـ علی صدوقی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19844
تاریخ تصویب :
1392/1/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت دادگستری
موضوع :