جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 567
شنبه،7 اردیبهشت 1392
سال شصت و نه شماره 19847 اصلاح بند (2) تصویب‌نامه شماره44833/ت29271هـ مورخ 26/11/1382
شماره18995/ت29271هـ 3/2/1392
اصلاح بند (2) تصویب‌نامه شماره 44833/ت29271هـ مورخ 26/11/1382
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/1/1392 بنا به پیشنهاد شماره 02/100/81610 مورخ 27/12/1391 وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
بند (2) تصویب‌نامه شماره 44833/ت29271هـ مورخ 26/11/1382 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
2ـ ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با عضویت وزیران راه و شهرسازی (رئیس)، کشور، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، رؤسای سازمانهای حفاظت محیط زیست و بهزیستی کشور و فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل و دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی مستقر می‌شود.
معاون اول رئیس

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19847
تاریخ تصویب :
1392/1/28
تاریخ ابلاغ :
1392/1/28
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :