جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 567
شنبه،7 اردیبهشت 1392
سال شصت و نه شماره 19847 الحاق عبارت به آیین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری کشور
شماره19030/ت46469هـ 3/2/1392
الحاق عبارت به آیین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری کشور

وزارت جهاد کشاورزی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/1/1392 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در مقدمه آیین‌نامه اجرایی ماده (15) قانون نظام جامع دامپروری کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 59232/ت46469هـ مورخ 28/3/1391 عبارت «و با مشارکت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران» بعد از عبارت «وزارت جهاد کشاورزی» و در تبصره (2) ماده (5) عبارت «در چارچوب ماده (25) قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران» بعد از عبارت «شناخته شوند،» اضافه می‌شود.
معاون اول رئیس

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19847
تاریخ تصویب :
1392/1/18
تاریخ ابلاغ :
1392/1/18
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :