جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

مرجع تصویب: دبیر هیات دولت
شماره ویژه نامه: 567
شنبه،7 اردیبهشت 1392
سال شصت و نه شماره 19847 اصلاح بند (3) تصویب‌نامه شماره 52868/ت38455ک مورخ 11/4/1387
شماره19398/38455 4/2/1392
اصلاح بند (3) تصویب‌نامه شماره 52868/ت38455ک مورخ 11/4/1387

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نظر به اینکه در بند (3) تصویب‌نامه شماره 52868/ت38455ک مورخ 11/4/1387، عبارت «و انجام تعهدات» به صورت عبارت «تعهدات» تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیأت دولت ـ علی صدوقی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19847
تاریخ تصویب :
1392/2/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
موضوع :