جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

مرجع تصویب: دبیر هیات دولت
شماره ویژه نامه: 570
چهارشنبه،18 اردیبهشت 1392
سال شصت و نه شماره 19857 اصلاح بند (چ) ماده (1) تصویب‌نامه شماره 159329/ت47187هـ مورخ 15/8/1391
شماره29570/47187 14/2/1392
اصلاح بند (چ) ماده (1) تصویب‌نامه شماره 159329/ت47187هـ
مورخ 15/8/1391
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری
نظر به اینکه در بند (چ) ماده (1) تصویب‌نامه شماره 159329/ت47187هـ مورخ 15/8/1391، واژه «ناوگان» به صورت واژه «رانندگان» تحریر شده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیأت دولت ـ علی صدوقی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19857
تاریخ تصویب :
1392/2/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت كشور
موضوع :