جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 571
سه‌شنبه،24 اردیبهشت 1392
سال شصت و نه شماره 19862 اصلاح آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره
شماره37190/ت47675هـ 21/2/1392
اصلاح آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ ورزش و جوانان" href="/tags/18165/وزارت-ورزش-و-جوانان/" class="link">وزارت ورزش و جوانان ـ وزارت کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 4/2/1392 به استناد ماده (43) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389 ـ تصویب نمود:
آیین‌نامه ساماندهی و اعتبار بخشی مراکز مشاوره، موضوع تصویب‌نامه شماره 166496/ت47675هـ مورخ 24/8/1391 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در بند (ت) ماده (1) پس از عبارت «دستگاه اجرایی ذی‌ربط » عبارت «و نظام روانشناسی" href="/tags/40251/سازمان-نظام-روانشناسی/" class="link">سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران که در این آیین‌نامه «سازمان نظام» نامیده می‌شود» اضافه می‌شود.
2ـ متن زیر به عنوان تبصره به بند (ج) ماده (1) اضافه می‌شود:
تبصره ـ تقاضای مجوز در کارگروهی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارت ورزش و جوانان، سازمان و سازمان نظام بررسی و مجوز مربوط حسب مورد با امضای مشترک نمایندگان دستگاههای یادشده معتبر می‌باشد.
3ـ در بند (ج) ماده (5) عبارت «روانپزشک معتمد» به عبارت «سازمان نظام» اصلاح می‌شود.
4ـ در ماده (7) پس از عبارت «و سازمان» عبارت «و سازمان نظام» اضافه می‌شود.
5 ـ در ماده (9) پس از عبارت «سازمان» عبارت «و سازمان نظام» و در تبصره آن پس از عبارت «سازمان» عبارت «یا سازمان نظام» اضافه می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19862
تاریخ تصویب :
1392/2/4
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت تعاون
موضوع :