جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 574
سه‌شنبه،31 اردیبهشت 1392
سال شصت و نه شماره 19868 تصویب‌نامه درخصوص دایرنمودن فرمانداری ویژه در شهرستان آمل
شماره44374/ت40217هـ 28/2/1392
تصویب‌نامه درخصوص دایرنمودن فرمانداری ویژه در شهرستان آمل
وزارت کشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 18/2/1392 که در مرکز استان مازندران تشکیل شد، بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی ‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
وزارت کشور موظف است در شهرستان آمل نسبت به دایرنمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19868
تاریخ تصویب :
1392/2/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :