جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: 574
سه‌شنبه،31 اردیبهشت 1392
سال شصت و نه شماره 19868 اصلاحیه رأی شماره 422 الی 427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره هـ/88/495 23/2/1392
اصلاحیه
پیرو نامه شماره هـ/90/1000 مورخ 25/10/1390 ، موضوع ارسال دادنامه شماره 422 الی 427 مورخ 5/10/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی شماره 19480 مورخ 27/10/1390 نظر به اینکه نام آقای حسن حاجی‌اسفندیاری در ستون درخواست‌کنندگان صدور رأی وحدت رویه درج شده بود لیکن در گردشکار دادنامه مذکور مشخصات دادنامه صادره از شعبه دوازده به شماره 8909970901209 ـ 29/10/1389 که به رد شکایت آقای حسن حاجی اسفندیاری صادرشده درج نگردیده است، فلذا دادنامه مذکور اصلاح و جهت درج به روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مبشری


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
19868
تاریخ تصویب :
1392/2/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :