جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره ویژه نامه: 575
پنج‌شنبه،2 خرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19870 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص روستاهای واقع در حریم شهر جهرم
شماره300/10726 23/2/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص روستاهای واقع در حریم شهر جهرم
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
پیرو اعلام مصوبه به شماره 300/81743 و تاریخ 27/12/1391 در زمینه اجرای تبصره2 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهرها در خصوص روستاهای واقع درحریم شهر جهرم، به استحضار می‌رساند عنوان روستاهای مذکور در مصوبه فوق عبارتند از: حیدرآباد، تل ریگی، اسلام آباد، نظام آباد و صادق آباد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به مراجع ذیربط اعلام گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19870
تاریخ تصویب :
1392/2/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :