جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 575
پنج‌شنبه،2 خرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19870 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر کنگاور
شماره300/10725 23/2/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر کنگاور
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جـلسه مورخ 10/7/1391، طرح جامع شهر کنگاور را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 3/12/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
کاربری فضای سبز و باغ واقع در غرب شهر از محدوده شهر خارج و خط محدوده بر لبه بافت مسکونی موجود و معابر منطبق گردد و کاربری فضای سبز و باغ داخل بافت شهر در ضوابط و مقررات طرح به عنوان اساس طرح در نظر گرفته شود.
کاربری طبیعی واقع در جنوب شهر از محدوده شهر خارج و خط محدوده بر لبه بیرونی کمربندی پیرامونی شهر منطبق گردد.
کاربری صنعتی واقع در شرق شهر از نقشه کاربری اراضی پیشنهادی شهر حذف و در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر مشخص گردد.
کاربری ورزشی جنوب شرقی شهر با توجه به عدم نیاز در افق طرح مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری حذف و از محدوده شهر خارج و خط محدوده بر محدوده مصوب مسکن مهر منطبق گردد.
5 ـ معبر پیشنهادی حدفاصل مسکن مهر تا راه روستای کارخانه به جهت عدم ضرورت و عبور از اراضی زراعی حذف گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده شهر قرار می‌گیرند در صورت ایجاد حـقوق مکتـسبه (ناشی از تغیـیر کاربری و پروانـه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای برنامه‌ریزی و توسـعه استان، می‌تواند با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معـادل 59340 نفر در محدوده‌ای به وسعت 815 هکتار شامل کاربریهای مورد نیـاز ساکـنان شـهر (با تـراکم ناخـالص پیشنهـادی 74 نفر در هکـتار) و حریمی به مساحت 4705 هکتار تهـیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذیربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط‌زیست شهروندان محترم شهر کنگاور بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19870
تاریخ تصویب :
1391/7/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :