جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 577
چهارشنبه،8 خرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19875 اصلاح تصویب‌نامه شماره 202983/ت48620هـ مورخ 17/10/1391
شماره47792/ت48620هـ 31/2/1392
اصلاح تصویب‌نامه شماره 202983/ت48620هـ مورخ 17/10/1391
نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 22/2/1392 بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تـصویب‌نامه شـماره 202983/ت48620هـ مـورخ 17/10/1391 به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ اعمال بندهای (1)، (2) و (4) در مورد نیروهای مسلح منوط به اذن فرماندهی کل نیروهای مسلح خواهد بود.
2ـ در بند (3)، عبارت «برای استفاده در قوه مجریه و در موارد موضوع بندهای (1) و (2)» بعد از عبارت «تهیه شده» الحاق می‌شود.
3ـ در بند (5) عبـارت «در حوزه قوه مجریه» بعد از عبارت « ـ مصوب 1386ـ» الحاق می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19875
تاریخ تصویب :
1392/2/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ریاست جمهوری
موضوع :