جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

مرجع تصویب: دبیر هیات دولت
شماره ویژه نامه: 577
چهارشنبه،8 خرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19875 اصلاح ماده (2) تصویب‌نامه شماره 247285/ت47050هـ مورخ 15/12/1390
شماره48033/47050 31/2/1392
اصلاح ماده (2) تصویب‌نامه شماره 247285/ت47050هـ
مورخ 15/12/1390
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
نظر به اینکه در ماده (2) تصویب‌نامه شماره 247285/ت47050هـ مورخ 15/12/1390، عبارت «مطابق ماده (1)» بعد از عبارت «ابلاغ این آیین‌نامه» تحریر نشده است، لذا مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.
دبیر هیأت دولت ـ علی صدوقی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19875
تاریخ تصویب :
1392/2/31
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :