جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 577
چهارشنبه،8 خرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19875 اصلاح تصویب‌نامه شماره 68082/ت36899هـ مورخ 31/4/1386
شماره52473/ت48566هـ 5/3/1392
اصلاح تصویب‌نامه شماره 68082/ت36899هـ مورخ 31/4/1386
وزارت نیرو
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 22/2/1392 بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب‌نامه شماره68082/ت36899هـ مورخ 31/4/1386 در خصوص شهرستان‌های دهلران، دره‌شهر، آبدانان، لامرد و مهر و استان قم به شرح زیر اصلاح می‌شود:


منطقه شهرهای تحت پوشش
مدت(ماه) دوره زمانی

گرمسیر(1) شهرهای دهلران
9 اول فروردین تا پایان آذر

شهرستانهای دره شهروآبدانان
6 اول اردیبهشت تا پایان مهر
شهرهای لامردومهر
7 اول فروردین تا پایان مهر
گرمسیر(3) استان قم
4 اول خردادتاپایان شهریورمعاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19875
تاریخ تصویب :
1392/2/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
موضوع :