جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 577
چهارشنبه،8 خرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19875 اصلاح تصویب‌نامه تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور
شماره47998/ت43505هـ 31/2/1392
اصلاح تصویب‌نامه تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور
وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران
هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 22/2/1392 به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در تصویب‌نامه شماره 242805/ت43505هـ مورخ 8/12/1391 موضوع تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور عبارت «اتخاذ تصمیم در چارچوب قوانین و مقررات مربوط برای» به ابتدای جزء «و» بند (4) اضافه و جزء (ح) بند (7) حذف می‌شود.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19875
تاریخ تصویب :
1392/2/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
سازمان حفاظت محیط زیست
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :