جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

مرجع تصویب: هیات وزیران
شماره ویژه نامه: 578
یکشنبه،12 خرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19878 اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
شماره55302/ت48903هـ 7/3/1392
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 5/3/1392 بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ـ مصوب 1355ـ و اصلاحیه بعدی آن، تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده(8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، موضوع تصویب‌نامه شماره 81817/ت17985هـ مورخ 26/12/1377 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در ماده (2) عبارت «حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت» به عبارت «حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری» اصلاح می‌شود.
2ـ در ماده(7) پس از عبارت «حداقل ده (10) سال حق بیمه» عبارت «دوران وکالت» اضافه می‌شود.
3ـ در ماده (8) عبارت «هشتاد درصد» به عبارت «صددرصد» اصلاح می‌شود.
4ـ در ماده (12) عبارت «چهار پنجم» به عبارت «صددرصد» اصلاح می‌شود.
5 ـ به انتهای بند «ب» ماده (13) عبارت «به هر حال بازمانده یا بازماندگان متوفی از صددرصد مستمری متوفی استفاده خواهند کرد و بیش از صددرصد ممنوع خواهد بود» اضافه می‌شود.
6 ـ تبصره (2) ماده (14) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره2ـ بیمه‌شدگانی که بخواهند سوابق آنها به شرح بالا در محاسبات منظور شود باید حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه و یا اخذ پروانه وکالت چنانچه مؤخر بر این تصویب‌نامه باشد، به صندوق مراجعه نمایند و توافقنامه لازم را با صندوق امضا کنند.
7ـ در ماده (20) عبارت «می‌توانند پرداخت حق بیمه را متوقف سازند» به عبارت «می‌توانند حق بیمه را حداکثر تا سی و پنج سال ادامه دهند» اصلاح می‌شود.
8 ـ بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه صرفاً از محل منابع داخلی صندوق تأمین می‌شود و ایجاد هر گونه بار مالی برای دولت مجاز نمی‌باشد.
9ـ این تصویب‌نامه از تاریخ 1/1/1391 لازم‌الاجراء می‌باشد.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
19878
تاریخ تصویب :
1392/3/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :