جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 582 دوشنبه،27 خرداد 1392

سال شصت و نه شماره 19889
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر اقلید

شماره300/15075 5/3/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر اقلید
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 13/9/1391 طرح جامع شهر اقلید را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 20/3/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه‌ها و جمعیت پیشنهادی به سال 1406 افزایش یابد.
2ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد. معابر و کاربری‌های خارج از محدوده شهر از نقشه کاربری‌های پیشنهادی حذف گردد.
اراضی (زراعی و باغات) حاشیه‌ی شهر، از محدوده شهر خارج و در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر مشخص گردد.
4ـ با توجه به قرارگیری کمربندی قسمت شرقی در حریم شهر، در نقشه کاربری پیشنهادی کمربندی نمایش داده نشود و در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر مشخص گردد.
5 ـ پایانه برون شهری و میدان میوه و تره‌بار و مجموعه نمایشگاه و سایر تأسیسات واقع در حاشیه خیابان 35 متری، واقع در ضلع شرقی شهر، از محدوده شهر خارج و در حریم شهر قرار گیرد.
شهرک صنعتی واقع در ضلع شمال شهر، پس از بررسی مجدد در استان، در صورت امکان از حریم شهر خارج شود و حریم در این بخش کاهش یابد.
7ـ اساس طرح جامع مطابق دستور‌العمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهر‌سازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی بر‌اساس تبصره یک ذیل ماده 44 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهر‌سازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوز‌های قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا میگردد.
این طرح بر‌اساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 70022 نفر در محدوده‌ای به وسعت 1920 هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 5/36 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 11602 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیر‌بنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر اقلید بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19889
تاریخ تصویب :
1391/9/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :