جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.


مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 582
دوشنبه،27 خرداد 1392
سال شصت و نه شماره 19889 مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دورود
شماره300/15072 5/3/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دورود
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 13/9/1391، موضوع مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر دورود را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 22/3/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:
باتوجه به اینکه طرح جامع تجدید نظر شهر در حال تهیه می‌باشد، لذا ضروری است مغایرت اساسی اعلام شده در قالب طرح جامع تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفته و پس از طی مراحل بررسی و تصویب در استان جهت تصویب نهائی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوز‌های قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا میگردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19889
تاریخ تصویب :
1391/9/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :