جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 582 دوشنبه،27 خرداد 1392

سال شصت و نه شماره 19889
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر گهرو

شماره300/15045 5/3/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع شهر گهرو
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 13/9/1391، طرح جامع شهر گهرو را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 1/4/1391 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ رنگ‌های درج شده خارج از محدوده شهر که بیانگر کاربری می‌باشد و معابر پیشنهادی خارج از محدوده شهر در نقشه کاربری‌های پیشنهادی حذف گردد.
کاربری اداری ـ انتظامی واقع در شمال غرب شهر (مجاور شهرداری) مطابق کاربری موجود آن (کشاورزی) تثبیت گردد.
کلیه اراضی زراعی واقع در حاشیه شهر از محدوده شهر خارج و خط محدوده بر لبه بافت کالبدی و سایر کاربری‌های پیشنهادی منطبق گردد.
4ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب 10/3/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.
5 ـ کاربری موسوم به باغ مسکونی به کاربری باغ تغییر یابد و ضوابط و مقررات آن مطابق دستور‌العمل ماده 14 قانون زمین شهری منطبق گردد.
6 ـ اراضی با کاربری طبیعی واقع در حاشیه مسیل بطور کامل از محدوده شهر خارج و در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر تثبیت گردد.
کاربری تجاری خدماتی پیشنهاد شده برای حاشیه محور‌های اصلی شهر حذف و در قالب ضوابط و مقررات طرح جامع شهر عمل شود.
8 ـ کاربری مسکونی پیشنهادی الحاقی به محدوده شهر واقع در شرق شهر (بصورت نواری) از محدوده شهر خارج و بصورت کاربری زراعی در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر تثبیت گردد.
اراضی تجاری ـ خدماتی الحاقی به محدوده شهر واقع در شمال شرقی شهر از محدوده شهر خارج و خط محدوده طرح جامع بر لبه معبر منطبق گردد.
10ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه‌ها و جمعیت پیشنهادی به سال 1406 افزایش یابد و جمعیت سرشماری سال 1390 در گزارشات لحاظ گردد.
11ـ محدوده دریاچه سد گهرو از حریم شهر خارج گردد.
12ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهر‌سازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده 44 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهر‌سازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوز‌های قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا می‌گردد.
این طرح بر‌اساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1404) معادل 7847 نفر در محدوده‌ای به وسعت 233 هکتار شامل کاربری‌های موردنیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 68/33 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 1035 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیر‌بنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر گهرو بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19889
تاریخ تصویب :
1391/9/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان چهارمحال و بختیاری
موضوع :