جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.مرجع تصویب: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
شماره ویژه نامه: 582 دوشنبه،27 خرداد 1392

سال شصت و نه شماره 19889
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر چغادک

شماره300/15088 5/3/1392
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر چغادک
استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/11/1391 طرح جامع ـ تفصیلی شهر چغادک را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ 12/9/1390 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:
1ـ افق طرح جامع به سال 1405 افزایش یابد و نرخ رشد پیشنهادی بر مبنای سال افق طرح محاسبه و ارائه گردد.
2ـ در نقشه منطقه‌بندی حریم اراضی با عنوان توسعه آتی و اراضی ذخیره خدماتی حذف شـود و بر‌اساس مصوبه مورخ 10/3/1389 شورای عالی شهر‌سازی و معماری، در خصوص «‌طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن» صرفاً یازده کاربری مجاز در حریم، در حریم شهر لحاظ گردد.
3ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب 23/12/1363 شورای عالی شهر‌سازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده 44 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهر‌سازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.
4ـ با توجه به ساختار اجتماعی شهر، در ضوابط و مقررات طرح جامع، فضاهای شهری و پارک‌ها، شرایط عدم ایجاد فضاهای نا‌امن و دور از نظارت مورد توجه قرار گیرد و در فهرست طرحهای موضوعی، طرحی تحت عنوان ارتقاء شرایط اجتماعی در بناها و فضا‌های شهری تعریف شود.
5 ـ در شبکه معابر پیشنهادی محور جنوبی شهر به ورودی سایت مسکن مهر منتهی گردد.
مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوز‌های قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا میگردد.
این طرح بر‌اساس جمعیت پیش‌بینی شده برای شهر تا پایان دوره طرح (1400) معادل 26143 نفر در محدوده‌ای به وسعت 329 هکتار شامل کاربری‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی 46/79 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 1100 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.
ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیر‌بنائی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یاد شده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر چغادک بیش از پیش فراهم گردد.
خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.
همچنین دستور فرمائید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده 42 آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر 45 روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.
معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ میرمحمد غراوی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
19889
تاریخ تصویب :
1391/11/9
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان بوشهر
موضوع :